สัญลักษณ์ที่ใช้ในการถักโครเชต์

Filed Under (For beginner, How to & Pattern) by jingjok on 02-10-2009

1

1. การถัก X หรือ คธ
การถัก x

2. การถัก V เป็นการถัก X ซ้ำสองครั้งในโซ่เดียวกัน ใช้ขยายขนาดของชิ้นงาน จาก 1 โซ่ฐาน เพิ่มเป็น 2 โซ่ฐาน
การถัก V

3. การถัก A ใช้ลดขนาดของชิ้นงาน จาก 2 โซ่ฐาน ให้เหลือเพียง 1 โซ่ฐาน
การถัก A

4. การถัก O คือการถักโช่ ใช้ในการขึ้นชิ้นงานแบบโซ่
การถัก O

5. การถัก C หรือ ลห .ใช้ในการปิดงาน
การถัก C

6. การถัก T หรือ 1/2 พ1ค
การถัก T

7. การถัก F  หรือ พ1ค
การถัก F

8. การถัก TR หรือ พ2ค
การถัก TR

การเปลี่ยนสีไหมพรม

Filed Under (For beginner) by jingjok on 01-10-2009

0

เวลาถักตุ๊กตาก็ต้องมีการใช้ไหมหลายสี การเปลี่ยนสีไหมพรมทำได้ดังนี้ค่ะ

การเปลี่ยนสีไหมพรม

การเปลี่ยนสีไหมพรม

1. ก่อนเปลี่ยนสีไหม ให้ควักไหมสีเดิมเป็นห่วงไว้บนเข็ม 2. จากนั้น พันเข็มที่ไหมสีใหม่

การเปลี่ยนสีไหมพรม

การเปลี่ยนสีไหมพรม

3. พันไหมลอดสองห่วงในเข็ม จะได้ดังภาพ 4. ถักต่อไปตาม pattern จะได้ดังภาพ

หลังจากที่เปลี่ยนสีไหมแล้ว ให้ผูกปลายไหมทั้งสองสีเข้าด้วยกันสองรอบ เพื่อความแน่นหนาและไหมจะได้ไม่หลุด

พื้นฐานการถักโครเชต์

Filed Under (For beginner) by jingjok on 01-10-2009

0

วิธีการขึ้นต้นการถักตุ๊กตาโครเชต์ ส่วนใหญ่มักขึ้นงานแบบก้นหอยดังนี้ค่ะ

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย2

1. ขึ้นต้นด้วยการพันไหมเป็นวง 2. จับไหมเป็นวง ดึงไหมที่พันไว้ออกจากนิ้ว

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย3

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย4

3. สอดเข็มเข้าไปในวงไหม พันหัวเข็มแล้วดึงไหมขึ้นเป็นห่วงไว้บนเข็ม 4. พันหัวเข็มและดึงลอดห่วง

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย5

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย6

5. หลังจากดึงไหมลอดห่วงจะได้ดังภาพ 6. สอดไหมลอดห่วงแล้วพันหัวเข็ม จะได้ 2 ห่วงในเข็ม

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย7

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย8

7. พันหัวเข็ม แล้วดึงไหมลอด 2 ห่วง 8. จะได้ 1x ดังภาพ

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย9

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย10

9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6-8 อีก 5 ครั้ง จะได้ 6x ดังภาพ 10. ดึงปลายไหมด้านที่เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อรูดปิดวง ได้ดังภาพ

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย11

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย12

11. เริ่มแถวที่สอง สอดเข็มเข้าไปในห่วงโซ่ พันหัวเข็มแล้วดึงไหมขึ้นเป็นห่วงไว้บนเข็ม และพันไหมลอดผ่านทั้งสองห่วงในเข็ม 12. จะได้ 1x ของแถวที่สอง ดังภาพ ต่อไปก็ถักตาม pattern ได้
Please wait