สัญลักษณ์ที่ใช้ในการถักโครเชต์

Filed Under (For beginner, How to & Pattern) by jingjok on 02-10-2009

1

1. การถัก X หรือ คธ
การถัก x

2. การถัก V เป็นการถัก X ซ้ำสองครั้งในโซ่เดียวกัน ใช้ขยายขนาดของชิ้นงาน จาก 1 โซ่ฐาน เพิ่มเป็น 2 โซ่ฐาน
การถัก V

3. การถัก A ใช้ลดขนาดของชิ้นงาน จาก 2 โซ่ฐาน ให้เหลือเพียง 1 โซ่ฐาน
การถัก A

4. การถัก O คือการถักโช่ ใช้ในการขึ้นชิ้นงานแบบโซ่
การถัก O

5. การถัก C หรือ ลห .ใช้ในการปิดงาน
การถัก C

6. การถัก T หรือ 1/2 พ1ค
การถัก T

7. การถัก F  หรือ พ1ค
การถัก F

8. การถัก TR หรือ พ2ค
การถัก TR

Related Posts

Comments (1)

ขอบคุณนะค่ะ

Post a comment

Please wait