Gallery

รวมภาพถ่ายตุ๊กตาถักไหมพรมรับปริญญาพระจอมเกล้าค่ะ เป็นการนำตุ๊กตาถักไหมพรมไปถ่ายนอกสถานที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่บัณฑิตมักจะไปถ่ายรูปกันค่ะ งานนี้ต้องขอขอบคุณตากล้อง A จาก http://monkeyphoto.multiply.com ที่ได้เก็บภาพสวยๆมาฝากกันค่ะ

Please wait