พื้นฐานการถักโครเชต์

Filed Under (For beginner) by jingjok on 01-10-2009

0

วิธีการขึ้นต้นการถักตุ๊กตาโครเชต์ ส่วนใหญ่มักขึ้นงานแบบก้นหอยดังนี้ค่ะ

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย2

1. ขึ้นต้นด้วยการพันไหมเป็นวง 2. จับไหมเป็นวง ดึงไหมที่พันไว้ออกจากนิ้ว

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย3

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย4

3. สอดเข็มเข้าไปในวงไหม พันหัวเข็มแล้วดึงไหมขึ้นเป็นห่วงไว้บนเข็ม 4. พันหัวเข็มและดึงลอดห่วง

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย5

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย6

5. หลังจากดึงไหมลอดห่วงจะได้ดังภาพ 6. สอดไหมลอดห่วงแล้วพันหัวเข็ม จะได้ 2 ห่วงในเข็ม

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย7

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย8

7. พันหัวเข็ม แล้วดึงไหมลอด 2 ห่วง 8. จะได้ 1x ดังภาพ

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย9

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย10

9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6-8 อีก 5 ครั้ง จะได้ 6x ดังภาพ 10. ดึงปลายไหมด้านที่เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อรูดปิดวง ได้ดังภาพ

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย11

วิธีการขึ้นต้นการถักโครเชต์แบบก้นหอย12

11. เริ่มแถวที่สอง สอดเข็มเข้าไปในห่วงโซ่ พันหัวเข็มแล้วดึงไหมขึ้นเป็นห่วงไว้บนเข็ม และพันไหมลอดผ่านทั้งสองห่วงในเข็ม 12. จะได้ 1x ของแถวที่สอง ดังภาพ ต่อไปก็ถักตาม pattern ได้
Related Posts

Post a comment

Please wait