การเปลี่ยนสีไหมพรม

Filed Under (For beginner) by jingjok on 01-10-2009

0

เวลาถักตุ๊กตาก็ต้องมีการใช้ไหมหลายสี การเปลี่ยนสีไหมพรมทำได้ดังนี้ค่ะ

การเปลี่ยนสีไหมพรม

การเปลี่ยนสีไหมพรม

1. ก่อนเปลี่ยนสีไหม ให้ควักไหมสีเดิมเป็นห่วงไว้บนเข็ม 2. จากนั้น พันเข็มที่ไหมสีใหม่

การเปลี่ยนสีไหมพรม

การเปลี่ยนสีไหมพรม

3. พันไหมลอดสองห่วงในเข็ม จะได้ดังภาพ 4. ถักต่อไปตาม pattern จะได้ดังภาพ

หลังจากที่เปลี่ยนสีไหมแล้ว ให้ผูกปลายไหมทั้งสองสีเข้าด้วยกันสองรอบ เพื่อความแน่นหนาและไหมจะได้ไม่หลุด

Related Posts

Post a comment

Please wait