Products

ตุ๊กตาหมีถักไหมพรมรับปริญญา มศว.

รหัสสินค้า : 011
รายละเอียดสินค้า : ตุ๊กตาหมีถักไหมพรมสีน้ำตาล ด้านในเป็นชุดนักศึกษาชาย/หญิง ด้านนอกเป็นชุดครุย มศว. (สีตามคณะ)
ขนาดความสูง : 13 นิ้ว

800.00 THBPrice:
Loading Updating cart...

ตุ๊กตาถักไหมพรมรับปริญญา มศว. (หญิง)

รหัสสินค้า : 010
รายละเอียดสินค้า : ตุ๊กตาถักไหมพรมรับปริญญา มศว. (หญิง) ด้านในเป็นชุดนักศึกษาหญิง ด้านนอกเป็นชุดครุย มศว. (สีตามคณะ)
ขนาดความสูง : 13 นิ้ว

800.00 THBPrice:
Loading Updating cart...

ตุ๊กตาถักไหมพรมรับปริญญา ABAC (หญิง)

รหัสสินค้า : 009
รายละเอียดสินค้า : ตุ๊กตาถักไหมพรมรับปริญญา ABAC (หญิง) ด้านในเป็นชุดนักศึกษาหญิง ด้านนอกเป็นชุดครุย ABAC
ขนาดความสูง : 13 นิ้ว

800.00 THBPrice:
Loading Updating cart...

ตุ๊กตาหมีถักไหมพรมรับปริญญา ABAC

รหัสสินค้า : 008
รายละเอียดสินค้า : ตุ๊กตาหมีถักไหมพรมสีน้ำตาล ด้านในเป็นชุดนักศึกษาชาย/หญิง ด้านนอกเป็นชุดครุย ABAC
ขนาดความสูง : 13 นิ้ว

800.00 THBPrice:
Loading Updating cart...

ตุ๊กตาถักไหมพรมรับปริญญาพระจอมเกล้าฯ (หญิง)

รหัสสินค้า : 003
รายละเอียดสินค้า : ตุ๊กตาถักไหมพรมรับปริญญาพระจอมเกล้าฯ (หญิง) ด้านในเป็นชุดนักศึกษาหญิง ด้านนอกเป็นชุดครุยพระจอมเกล้าฯ
ขนาดความสูง : 13 นิ้ว

800.00 THBPrice:
Loading Updating cart...

ตุ๊กตาหมีถักไหมพรมรับปริญญาพระจอมเกล้าฯ (หญิง)

รหัสสินค้า : 002
รายละเอียดสินค้า : ตุ๊กตาหมีถักไหมพรมสีน้ำตาล ด้านในเป็นชุดนักศึกษาหญิง ด้านนอกเป็นชุดครุยพระจอมเกล้าฯ
ขนาดความสูง : 13 นิ้ว

800.00 THBPrice:
Loading Updating cart...

ตุ๊กตาหมีถักไหมพรมรับปริญญาพระจอมเกล้าฯ (ชาย)

รหัสสินค้า : 001
รายละเอียดสินค้า : ตุ๊กตาหมีถักไหมพรมสีน้ำตาล ด้านในเป็นชุดรับปริญญาชายสีขาว ด้านนอกเป็นชุดครุยพระจอมเกล้าฯ
ขนาดความสูง : 13 นิ้ว

800.00 THBPrice:
Loading Updating cart...
Please wait